Siyasi Eğitim Nasıl Öğrenilir?

Siyasi Eğitim Nasıl Öğrenilir?

Siyaset, insanın sürü olmaktan toplum olmaya doğru ilk adım atmaya başlamasıyla, “kendini yaşatma ve yönetme” olgusu olarak vücut buluyor. Arapça seyislikten gelme siyaset insanlık tarihinde en büyük, eskimeyen ve hep güncel olan bir kavramdır.

 Siyaset neden önemlidir?

Siyaset, işin esasında topluluğun- toplumun yaşam bulma sanatıdır. Bu, öylesine bir sanattır ki, toplumlara büyük Siyasi Eğitim Nasıl Öğrenilir?medeniyetler kurduğu gibi, büyük medeniyetleri yerle yeksan edecek nitelik ve kudrete sahiptir. Tüm mesele bunu elinde tutan bir şefin ve orkestrasının kalitesine bağlıdır. Güçlü bir siyasal liderlik ve bu liderliğin etrafında halka olmuş kadrolar, yaratıcı, kapsayıcı strateji ve bu stratejiyi hayata geçirecek eylemler büyük kazandırma ve kaybettirmenin biricik sebebi olabilirler.

 Siyasal eğitim nedir?

Siyasetin toplumla kopmaz çok sıkı bağı vardır. Bu bağ, kendisini örgütledikçe güçlü bir kök salar, toplumun en ücra köşesine, kılcal damarlarına kadar sirayet eder.

 Bunu iki yolla yapar ancak;

  1. Eğitim,

2.Eylem

Buradaki temel amaç aslında güçlü bir siyasal eğitimdir. Kadrolarını Güçlü bir siyasal eğitimden geçiren bir siyasal hareket kolay kolay kaybetmez. Siyasetin her şeyini okuyan bir siyasal kadro, kendini dönüştürme gücüne kavuştuğu gibi, donanımıyla topluma öncülük etme, toplumu eğitip değiştirme gücüne kesinlikle sahip olur.

 Siyasal eğitim topluma inmeli mi?

Halk ve toplumda siyasal hareketler, tarihe damgasını hep vurmuşlardır. Latin Amerika devrimleri, İran İslam devrimi, geçmişte Sovyet deneyimi farklı sistem ve ideolojilere sahip olsalar da kendilerince siyaseti topluma indirmelerinden kaynaklı hem işlerini halkla yürütmeleri hem de uzun soluklu ayakta kalmaları siyasal eğitime borçludurlar. Siyaset, sorun çözme sanatı ise, bu sanatı icra edecek sanatçıların güçlü bir kabiliyete, vizyona ve yüksek ikna gücüne sahip olmaları gerek. Bunun yolu da tüm bunları sağlayan siyasal pedagojidir. Siyaset ve toplum ilişkisi, ayna ve onda çıkan sıfat gibidir. Bakımlı bir yüz aynada estetik durur. Bu yüzden siyasi eğitim önemlidir.