Hayvanların Tarihi İncelemeleri Yapılır Mı ?

Hayvanların Tarihi İncelemeleri Yapılır Mı ?

Yeryüzünde yaşayan çok sayıda hayvan türü vardır. Günümüzdeki hayvanların çoğu eskiden bu formlarda değillerdi. Zaman içinde gelişim ve değişim göstererek şimdiki zamandaki yapılarına erişmişlerdir. Doğal seçilim yoluyla ortama uyum sağlayan başarılı genler seçilir ve nesilden nesile aktarılmaya devam eder. Adaptasyonu sağlamayan genler ise zamanla silinip aktarılmaz. Örneğin zürafaların boyları eskiden daha kısaydı. Zürafaların beslenmesi açısından ağaçların tepesine uzanması gerekiyordu. Bu durum sonucunda kısa boyluluk geni zamanla nesilden nesile aktarılmamaya başladı. Zürafalar günümüzde en uzun geviş getirenlerden biri olmasının işte böyle bir öyküsü vardır. Bu alanlarda çeşitli bilim dalları araştırmalar yaparlar.

 Hayvanların Tarihi incelemeleri yapılır mı?

Hayvanların Tarihi İncelemeleri Yapılır Mı ?Hayvanların tarihi incelemeleri fosiller ile yapılmaktadır. Fosillerin yaşı karbon 14 deneyleri sayesinde saptanır. Fosil bilim olarak ta bilinen paleontoloji ölmüş varlıkların izleri ya da kalıntılarından o canlıların yapısını yaşayış tarzını ekosistemini ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Evrim ise; canlı türlerinin genlerini nesilden nesile aktarırken önceli halinden değişimini inceleyen bilim dalıdır. Paleontoloji evrim bilimine hizmet etmektedir. Bulunan fosiller paleontologlar tarafından incelenerek kalıntıların hangi canlının ilkel hali olduğu sonucuna varılır. Bu araştırmalarda genetik dizi analizleri sonucunda evrimsel değişimde saptanabilir. Böylece canlıların tarihsel soyağacı çıkartılmakta ve Nesli tükenen türler ortaya konmaktadır.

 Antropoloj Nedir?

İnsanlarda hayvanların bir türü sayıldığından aslında insan türünün tarihide paleontolojinin konusudur. Ancak bu konuda uzmanlaşan bilim insanları ayrı bir alan oluşturmuşlardır. Antropoloji; İnsan topluluklarının tarihini araştırmaktadır. Hem günümüzün hem de geçmişte yaşayan toplulukların biyolojik sosyolojik ve psikolojik açıdan inceler. Toplumların çevreye uyum tarzını ortaya çıkarmaya çalışır. Toplulukların yok olma nedenlerini araştırarak tarih bilimine de katkı verir. Çeşitli küresel olayların (örneğin 1. Dünya savaşı) ilk nasıl başladığını başlama nedenlerine farklı bir bakış açısı sunmaya çalışır.