Sanayi Sınıfları Nelerdir?

Sanayi Sınıfları Nelerdir?

Sanayi öncelikle mal, hizmet ve gelir kaynağı üreten ve bu imkanları sağlayan teşebbüsler veya teşkilatlar grubu olarak adlandırılır. Bu anlamıyla, genelde sanayinin dışında düşünülen gelen, resmi istatistiklerde de böyle sınıflandırılmaktadır. Tarım ve hizmet sektörlerinde aynı zamanda içine almakta ve endüstri olarak da bilinmektedir.

Sanayi Sınıfları Nelerdir?Sanayi Türkçeye, Arapçadan geçen bir kelimedir. Sanatlar, meslekler, imalat işleri ve insan için gerekli eşyanın temini aşamasında, pratik bir kar amacıyla hammaddeyi işlenen madde hâline getiren, iş ve üretimi sağlayan araçların tümü anlamındadır. Kökeni “industrie” olan endüstri ise dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime olmasına rağmen, köken bakımından Latince “industria” olan kelimeden gelmektedir.

Bu kelime Fransızcada “çalışkanlık aynı zamanda çalışılarak ortaya konan şey” manasına gelirken, Latince de “gayret ve yanı sıra çalışkanlık” manasına gelmekte. Anlamlarından da anlaşılacağı gibi sanayi kelimesinin manası bu açıklamalara göre çıktı maldır. Endüstri kelimesinin anlamına bakıldığında ise çıktının mal ve/veya hizmet olduğu görülmektedir. Sanayi çeşitleri, hizmet sektöründe bir sanayi sınıfı olarak ele alınmaktadır. Bu sebeple mana yönünden bir karışıklık meydana gelmemesi için bu terimlerin anlamının bilinmesi gerekmektedir ve bu çerçevede ortaya çıkan anlamlar neticesinde sanayi sınıfları nelerdir? Sorusu doğmaktadır.

 Sanayi Sınıfları nelerdir?

Teknolojinin ve sanayinin son hızla geliştiği günümüz dünyasında endüstriyel faaliyetler birincil, ikincil ve üçüncül sanayi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tanımlamalara ek olarak başka iki sınıfın varlığından daha söz edilmektedir. Fakat temel olarak bu üç sınıf üzerinden çalışmalar yapabilmektedir.

Birincil, ikincil ve üçüncül sanayi Düşünme faaliyeti başta olmak üzere kelimeler ve zihinlerde canlandırılan suretler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Günümüzde sanayinin sınıflandırılmasında kullanılmakta olan bu kelimeler kökeni itibari ile kendi başlarına hiçbir anlam ifade etmemektedir. Dolayısı ile düşünceye de hizmet etmemektedirler. Sanayi alanında önde gelen iş adamları kendi dünya görüşü çerçevesinde yeni bir ekonomik sistemin inşa edilmesinden bahsettikleri den dolayı çeşitli sınıflandırmaları yanı sıra farklılıkları tanımlamak adına seçilen kelimeleri de değiştirebileceklerini düşünmektedir. Birincil, ikincil ve üçüncül sanayi tanımlamaları yerine sınıflandırmalar da tabii, sınai ve hizmet sanayi şeklinde yapmaktadırlar ve Sanayi alanında sınıflandırmalar bu şekilde yapılmaktadır.