Bilimin Oyunların Çocuklar Üzerindeki Etkisi Hakkında Araştırmaları Ne Yöndedir

Bilimin Oyunların Çocuklar Üzerindeki Etkisi Hakkında Araştırmaları Ne Yöndedir

Oyunun Çocuk Gelişimine Etkileri Nelerdir?

Her insan gözlerini açar açmaz dünyayı tanımak için keşfe çıkar. Bu keşif hayatı anlama, ona adapte olma, ona uyum sağlamak için gereklidir. Bireyin ise hayatı en çok keşfetmeye ihtiyaç duyduğu, hayatı en çok sorguladığı dönem çocukluk dönemidir. Hayatı keşfetmeye çalışmak ve adaptasyon sağlayabilmek, bir çocuğun gelecek hayatı için çok önemli iki kavramdır. Oyun ise bir çocuğun hayatı tanıması ve keşfetmesi için en önemli unsurdur. Peki bilimin oyunların çocuklar üzerindeki etkisi hakkında araştırmaları ne yöndedir?

Yapılan araştırmalar oyunun beyin fonksiyonlarının gelişimine çok önemli katkılar sağladığını kanıtlamıştır. Yine yapılan araştırmalara göre oyun, çocuğun rekabet duygusunu geliştiren, çevrelerini kontrol edebilmesini sağlayan ve en önemlisi de onlara iletişimi öğreten en önemli eğitmendir. Yine bu tip oyunların, çocuğun gelecek hayatındaki yönelimlerine katkıda bulunduğunu da kanıtlamıştır.

Her Dönemin Oyun Tipi Farklıdır;

Çocuk için geçen bir ayın bile gelişimi açısından değeri çok büyüktür. Belli bir yaşa kadar çocuklar sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmektedirler. Bu da, oynadığı oyunların türünü etkileyen en önemli faktörlerin başında gelir. Bu yüzden çocuğun gelişim periyodu iyi araştırılmalı ve oyun seçimi de bu periyoda uygun olarak belirlenmelidir.

Daha Kaliteli Oyun, Daha Kaliteli Gelecek;

Bilimin Oyunların Çocuklar Üzerindeki Etkisi Hakkında Araştırmaları Ne YöndedirDaha iyi bir gelişim için oyun araçlarının ve alanlarının niteliği göz önünde bulundurmalıdır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, oyun araçlarının seçimi çocuğun gelişimini etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Oyun araçlarının seçimi çocuğun fiziksel yapısına ve kas sistemine uygun olarak seçilmelidir. Çocuğu zorlayan oyun araçları özgüven eksikliğini de beraberinde getirir. Bu yüzden çocuğun yaşına uygun olarak araçlar seçilmelidir.

Oyun alanları ise çocuğun pozitif düşünmesine olanak sağlamalıdır. Bu yüzden de çocukların oynadığı alanlarda açık renklerin fazla olması önemlidir. Yine en önemli nokta ise ebeveynler çocuğa müdahale etmeden onu gözlemleyeceği bir alan tercih etmelidir. Güvenli ve gözlemlemeye açık bir alanda gerek ebeveynler gerekse çocuklar daha rahat bir şekilde etkileşim kurarlar.