Koronadaki Enerjinin Kaynağı Nedir

Sisteminde yer alan 9 gezegenin ısı ve ışık kaynağı olan Güneş adlı yıldızın en dış katmanı olan korona katmanının astronomi uzmanları tarafından tespit edilen sıcaklığının yaklaşık 1 milyon derece olması araştırmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. En dış kısımda bulunduğuna göre sıcaklık daha az olmalıdır.

Koronanın Enerji Kaynağı Bulundu Mu?

70 yıl boyunca koronanın neden bu kadar sıcak olduğunu araştıran uzmanlar önceleri hızlı hareket eden elektronların bu enerjiyi sağladığını düşünmüşlerdir. Ancak ele geçirilen bulgular böyle olmadığını göstermiştir.

Araştırmalarını sürdüren uzmanlar manyetik olgunun bu enerjiyi sağladığını düşünmeye başlamışlardır. “Rezonant Emilim” kavramı ortaya konularak enerjinin 2 farklı manyetik dalganın etkisi ile oluştuğu kabul görmüştür. Bu dalgalar:

-Enine dalgalar

-Dönüş dalgaları

Enine dalgaların araştırılması için Hinode uydusu kullanılmış, dönüş dalgalarının araştırılması için ise Iris uydusu kullanılmıştır.

Enine ve Dönüş Dalgaları Nasıl Enerji Sağlıyor?

Enine ve dönüş dalgaları birbiri içine girerek enerji yoğunluğunun artmasını sağlamaktadır. Dalgaların nasıl ısıya dönüştüğünün tespit edilmesi adına Güneş çıkıntılarını gösteren bir harita oluşturulmuştur. Bu haritadaki desenler dalgaların birbirini desteklediğini ve sıcaklığın bir milyon dereceye kadar ulaşmasını sağladığını göstermiştir.

Güneş Rüzgarı ve Korona

Koronada gerçekleşen Güneş rüzgarı olayı da ilgi çekicidir. Korona tabakasından yayılan elektrik yüklü taneciklerin gezegenler arasında uzanmaları şeklinde bir olaydır.

Uzun yıllar boyunca bu elektrik yüklü taneciklerin içerisinde yer alan elektronların hareketinin koronanın yüksek sıcaklığa ulaşmasında etkin olduğu düşünülmüştür. Ancak uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar elektron hareketinin bu enerjiyi sağlayamayacağını ortaya koymuştur.

Güneş rüzgarının etkisi sonucu kuyruklu yıldızların kuyrukları Güneş’e ters yönde uzanmaktadır.

Güneş rüzgarında proton, elektron, helyum çekirdeği ve bazı ağır atomların çekirdekleri yer almaktadır. Hareketin adeta bir rüzgar etkisi oluşturması nedeniyle Güneş rüzgarı ifadesi kullanılması uygun görülmüştür.