Arena Nedir?

Çoğu üniversitenin Endüstri Mühendisliği bölümünde olan ” Benzetim ve Modelleme” dersinde kullanılan bir üretim simülasyonu programıdır. Üretim yapan bir işletmenin sahip olması gereken ve yahut sahip olamadığı birçok verinin elde edilmesini sağlayan bir program. Arena ya da aynı özelliklere sahip bir diğer program olan Pro Model, Makine Mühendisi veya Mimarlar için

Autocad ne anlam ifade ediyorsa, bu programlar da Endüstri Mühendisi için o anlamı ve kıymeti içeriyor. Arena simülasyonunun içeriğine bakacak olursak, bir ürünün hangi makinede ne kadar zamanda üretildiğinden tutun, hangi süreçleri izleyeceğine kadar ayrıntılı bir rapor önünüze sunuyor. Bununla da kalmayıp, oluşacak hurda miktarından tutun, ürün istatistikleri ve çalışanların verimine kadar bütün verileri elde ediyorsunuz. Arena ya da Pro Model çalışma prensibi bakımından birbirine benzediğinden dolayı tek bir tanesinin nasıl çalıştığını anlatmak yeterli olacaktır.

1) Hammadde ve Yan Ürün tanımı yapmak;

Üreteceğiniz üründe kullanılan hammaddelerin veya yan ürünlerin tanımını yapıp, hangi oranda kullanılacağını belirliyorsunuz. Oran ile beraber ürün miktarı da girilir. Bu tanımlamayı doğru yapmadığınız anda domino taşı etkisi gibi diğer tanımlamalarda yanlış olacağından sonuç yanlış çıkacaktır.

2) Kullanılacak makineleri belirlemek;

Üretim aşamasında hammaddenizin işlem göreceği makineleri tanımlamak gerekiyor. Bir önceki maddede yapılan hatanın aynısının burada yapılması yine aynı etkiyi yapar.

3) Hammadde veya Yan Ürünün gideceği yolları belirlemek;

Hangi hammaddenin hangi makineden geçeceğini belirler. Daha doğrusu gideceği yolları belirlersiniz.

4) Personel Tanımı;

Hat başında veya makine başında, daha da geneller isek tesiste çalışan personelin mevkisine kadar belirliyorsunuz.

5) Makineleri birbirine bağlama;

Üretim hattındaki bütün makineler birbiriyle senkronize edilir.

6) Çalıştırma ve Rapor alma;

Simülasyonu çalışmaya hazır duruma geliyor. Çalıştırdıktan sonra durdurduğunuzda yukarıda bahsettiğim bütün konuların raporu önünüzde hazır oluyor.