Demirbaş Etiket – Silvermat Etiketler

İster ticaret amaçlı olsun isterse de değişik amaçlarda hizmet veren işletme ve kurumlar, kendi bünyelerine kayıtlı olan demirbaşları her zaman güven altında tutmak isterler. Bu demirbaşların iş icabı da düşünülerek sürekli yer değiştirdiği düşünülecek olursa onların sayım ve kontrolü için demirbaş etiketi kullanmak en akılcı yol olarak karşımıza çıkan önemli bir alternatiftir.

Demirbaşlar ile satışı gerçekleştirilmek üzere işletmede bulunan ürünlerini ayırmak çok önemlidir. Demirbaşlar sürekli olarak işletme içinde kalırken bunlara kullanılan barkodlu ya da değişik şekillerdeki etiketleri, diğer ürünlerden tamamen farklılık göstermelidir. Etiket konusunda çalışma yapan matbaa ya da baskı işletim merkezlerinde yeni etiket sistemleri üzerinde çok uzun süreli çalışmalar yürütülmektedir. Demirbaş etiketi de bu çalışmalar içinde yer alan çok önemli bir grup olup, onların etiketlenmesine değişik şekilde imkân tanıyan farklı etiket çeşitleri geliştirilmiştir. Öyle ki bu etiketlerin ayrımı ve ürün etiketlerinden farkı hemen ortaya çıkarken bu sayede demirbaş olarak kayıtlı olan eşyaların herkes tarafından kolayca fark edilmesi sağlanmış olur.

Son dönemlerde kâğıt etiketler yerine demirbaş etiketi* olarak daha çok plastik bazlı etiketlerin kullanılması, onların dayanıklılığının ve uzun süre kullanılabilir olmasının önünü açan bir uygulama olmuştur. Mamul ve yarı mamullerin aksine demirbaşlar bu etiketi çok uzun bir süre üzerinde taşıyacağı için, daha dayanıklı bir malzeme kullanımı, daha sistemli bir çalışmanın ürünü olarak görülmüştür.

Leave a Reply