Arena Nedir?

Çoğu üniversitenin Endüstri Mühendisliği bölümünde olan ” Benzetim ve Modelleme” dersinde kullanılan bir üretim simülasyonu programıdır. Üretim yapan bir işletmenin sahip olması gereken ve yahut sahip olamadığı birçok verinin elde edilmesini sağlayan bir program. Arena ya da aynı özelliklere sahip […]

Read more

Endüstrinin Yapısı Hangi Yöntemlerle Belirlenir?

Endüstri, belirli bir ham maddenin üretim süreçlerinden geçirilerek ihtiyaç duyulan kolaylığı sağlayacak alet, ekipman, cihaz ya da benzeri tiplerde tüketim maddeleri haline getirme işlerinin bütünüdür. Bugün birçok endüstri dalı bilinmekte, ülkemizde ve dünyada faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Türkiye’de öne çıkan başlıca […]

Read more
Sanayi Sınıfları Nelerdir?

Sanayi Sınıfları Nelerdir?

Sanayi öncelikle mal, hizmet ve gelir kaynağı üreten ve bu imkanları sağlayan teşebbüsler veya teşkilatlar grubu olarak adlandırılır. Bu anlamıyla, genelde sanayinin dışında düşünülen gelen, resmi istatistiklerde de böyle sınıflandırılmaktadır. Tarım ve hizmet sektörlerinde aynı zamanda içine almakta ve endüstri […]

Read more
1 2